đặc sản người dao

Thịt muối chua – đặc sản dân tộc Dao Sơn La

thit-muoi-chua-nguoi-dao-300x2252x

Việc ủ thịt muối chua ít nhất từ 6 tháng đến một năm, lúc đó mới mang ra thưởng thức. Người Dao có truyền thống